fot. jmak-IMG_7213 (356×373) — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 1.7× większą wersję tej ilustracji
Chaenorhinum minus (lniczka mała)

on This page when logged in
you will see 1.7× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

05.2020, .
copyright © by Jarosław Makowski