fot. jmak-IMG_1909 (612×1063) — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.9× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Pyrus salicifolia (grusza wierzbolistna)

on This page when logged in
you will see 4.9× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

2021, ogrody świata, DE Berlin
copyright © by Jarosław Makowski