fot. jmak-Fallopia_convolvulus3 (534×371) — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.0× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Fallopia convolvulus (rdestówka powojowata)

on This page when logged in
you will see 2.0× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

09.2020
copyright © by Jarosław Makowski