fot. jmak-Euonymus-japonicus-XI.09.1 (777×536) — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.9× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Euonymus japonicus (trzmielina japońska)

on This page when logged in
you will see 2.9× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

Sigmaringen, Niemcy
copyright © by Jarosław Makowski