fot. jmak-Digitalis_purpurea_IX.11.3 (533×745) — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Digitalis purpurea (naparstnica pupurowa)

on This page when logged in
you will see 3.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

copyright © by Jarosław Makowski