fot. jmak-Colutea_xmedia (691×594) — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.8× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Colutea ×media (moszenki pośrednie)

on This page when logged in
you will see 2.8× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

04.2021, wsch. Niemcy
copyright © by Jarosław Makowski