fot. jmak-Colutea_x_media_VII.19.1 (484×742) — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.4× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Colutea ×media (moszenki pośrednie)

on This page when logged in
you will see 3.4× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

copyright © by Jarosław Makowski