fot. jmak-Chrysanthemum_segetum_X.12.19 (427×580) — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Chrysanthemum segetum (złocień polny)

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

połud-zach Niemcy
copyright © by Jarosław Makowski