fot. jmak-Chrysanthemum_segetum_X.12.19 — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Chrysanthemum segetum (złocień polny)

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

połud-zach Niemcy · copyright © by Jarosław Makowski