fot. jmak-Carex-remota12 (880×515) — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Carex remota (turzyca rzadkokłosa)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

Sigmaringen, Niemcy
copyright © by Jarosław Makowski