fot. jmak-Carex-curta-V.07.0 (314×536) — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Carex curta

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

ogr. bot.
copyright © by Jarosław Makowski