fot. jmak-Arabis-glabra-V.09.10 (980×614) — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.7× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Arabis glabra (wieżyczka gładka)

on This page when logged in
you will see 3.7× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

Donautal, Niemcy
copyright © by Jarosław Makowski