fot. jmak-Actaea-spicata-VII.08.1 (980×595) — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.6× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Actaea spicata (czerniec gronkowy)

on This page when logged in
you will see 3.6× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

Donautal, Niemcy
copyright © by Jarosław Makowski