fot. j-Sanicula-europaea-VIII.10.2 — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Sanicula europaea (żankiel zwyczajny)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

Donautal, Niemcy · copyright © by Jarosław Makowski