fot. j-Artemisia_abrotanum_var._camphorata_IX.10.5 (884×694) — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Artemisia abrotanum (bylica Boże drzewko)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

ogr. zielny; Niemcy
copyright © by Jarosław Makowski