fot. IvM_3-_Artem_annua_v2 — copyright © by Ivan Moysiyenko
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Artemisia annua (bylica roczna)

on This page when logged in
you will see 3.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

Ukraina · copyright © by Ivan Moysiyenko