fot. bsw-1-IMG_7589_v2 (616×866) — copyright © by Barbara Sudnik-Wójcikowska
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Artemisia austriaca (bylica austriacka)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

copyright © by Barbara Sudnik-Wójcikowska