fot. bsw-1-IMG_6706v_v2 (884×617) — copyright © by Barbara Sudnik-Wójcikowska
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Linaria genistifolia (lnica janowcowata)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

copyright © by Barbara Sudnik-Wójcikowska