fot. bm-IMG_0242 (149×650) — copyright © by Bartosz Melzer
pąk wierzchołkowy i pąki boczne
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.2× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Frangula alnus
12.11.2005, Wejherowo
copyright © by Bartosz Melzer