fot. bl-f248-F1010015 (328×560) — copyright © by Barbara Łotocka
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.8× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Humulus lupulus (chmiel zwyczajny)

on This page when logged in
you will see 2.8× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

przysadki od strony doosiowej (widoczny owoc) i odosiowej, u nasady żółte gruczoły lupulinowe; 17.08.2003
copyright © by Barbara Łotocka