fot. bl-f243-F1020026 (600×450) — copyright © by Barbara Łotocka
torebki
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Convolvulus arvensis (powój polny)

on This page when logged in
you will see 2.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

13.06.2003
copyright © by Barbara Łotocka