fot. bl-f243-F1020009 (600×354) — copyright © by Barbara Łotocka
niełupki
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.1× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Centaurea stoebe

on This page when logged in
you will see 2.1× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

11.08.2003
copyright © by Barbara Łotocka