fot. bl-f240-F1020033 (553×480) — copyright © by Barbara Łotocka
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Humulus lupulus (chmiel zwyczajny)

on This page when logged in
you will see 2.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

kwiatostan męski; 17.08.2003
copyright © by Barbara Łotocka