fot. bl-f234-F10000251 (741×520) — copyright © by Barbara Łotocka
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Juncus conglomeratus

on This page when logged in
you will see 3.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

kępa w czasie kwitnienia; 16.06.2003
copyright © by Barbara Łotocka