fot. bl-f234-F10000201 (384×520) — copyright © by Barbara Łotocka
młode owocostany (s.s.)
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Sparganium erectum (jeżogłówka gałęzista)

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

16.06.2003
copyright © by Barbara Łotocka