fot. bl-f230-F1000033 (350×400) — copyright © by Barbara Łotocka
przylistek
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.0× większą wersję tej ilustracji
Lathyrus pratensis (groszek łąkowy)

on This page when logged in
you will see 2.0× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

17.08.2003
copyright © by Barbara Łotocka