fot. bl-f230-F1000028 (373×480) — copyright © by Barbara Łotocka
pąki kwiatowe
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.4× większą wersję tej ilustracji
Astragalus cicer (traganek pęcherzykowaty)

on This page when logged in
you will see 2.4× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

21.06.2003
copyright © by Barbara Łotocka