fot. bl-f194-astragalus-glycyphyllos1 (415×520) — copyright © by Barbara Łotocka
pokrój
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Astragalus glycyphyllos

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

25.06.2002, Rogów, przy drodze do Jeżowa
copyright © by Barbara Łotocka