fot. bl-f176-aruncus-sylvestris2 (307×560) — copyright © by Barbara Łotocka
owocki
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.8× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Aruncus sylvestris

on This page when logged in
you will see 2.8× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

03.10.2001
copyright © by Barbara Łotocka