fot. bl-F347-F1010006 (798×536) — copyright © by Barbara Łotocka
nasiona
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.0× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Tropaeolum majus (nasturcja większa)

on This page when logged in
you will see 3.0× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

14.03.2006
copyright © by Barbara Łotocka