fot. bl-F347-F1010004 (373×536) — copyright © by Barbara Łotocka
nasienie, przekrój podłużny
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Tropaeolum majus (nasturcja większa)

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

14.03.2006
copyright © by Barbara Łotocka