fot. bl-F328-F1020016 (542×536) — copyright © by Barbara Łotocka
nasiona
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Sarothamnus scoparius (żarnowiec miotlasty)

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

30.08.2005
copyright © by Barbara Łotocka