fot. bl-F327-F1010037 (644×536) — copyright © by Barbara Łotocka
nasienie
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Solanum dulcamara (psianka słodkogórz)

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

07.07.2003
copyright © by Barbara Łotocka