fot. bl-F327-F1010002 — copyright © by Barbara Łotocka
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.9× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Coronilla varia

on This page when logged in
you will see 2.9× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

strąk przewęzisty
30.08.2005 copyright © by Barbara Łotocka