fot. bl-F324-F1010010 — copyright © by Barbara Łotocka
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Coronilla varia

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

owoce, strąki przewęziste
20.08.2005 copyright © by Barbara Łotocka