fot. bl-F323-F1000022 (814×536) — copyright © by Barbara Łotocka
koszyczki
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Artemisia campestris (bylica polna)

on This page when logged in
you will see 3.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

copyright © by Barbara Łotocka