fot. bl-F320-F1020019 (395×536) — copyright © by Barbara Łotocka
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Solanum melongena

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

owoc; 07.2005
copyright © by Barbara Łotocka