fot. bl-F292_1050027 (606×384) — copyright © by Barbara Łotocka
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Lathyrus sylvestris

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

nasiona w strąku; 29.09.2004
copyright © by Barbara Łotocka