fot. bl-F292_1050025 (632×395) — copyright © by Barbara Łotocka
znalezisko bl.030817-3
nasiona w strąku
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.2× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Lathyrus pratensis (groszek łąkowy)

on This page when logged in
you will see 3.2× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

17.08.2003
copyright © by Barbara Łotocka