fot. bl-F282_1000038 (780×456) — copyright © by Barbara Łotocka
dojrzewające owoce
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.1× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Frangula alnus

on This page when logged in
you will see 3.1× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

10.08.2004
copyright © by Barbara Łotocka