fot. bl-F282_1000038 — copyright © by Barbara Łotocka
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.1× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Frangula alnus

on This page when logged in
you will see 3.1× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

dojrzewające owoce
10.08.2004 copyright © by Barbara Łotocka