fot. bl-F255_1000034 (682×398) — copyright © by Barbara Łotocka
znalezisko bl.040120-5
pąki na krótkopędzie
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.2× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Forsythia suspensa (forsycja zwisła)

on This page when logged in
you will see 3.2× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

20.01.2004
copyright © by Barbara Łotocka