fot. bl-Chrysanthemum-coronarium-100913-OB-PAN-375 — copyright © by Barbara Łotocka
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.8× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Chrysanthemum coronarium (złocień wieńcowy)

on This page when logged in
you will see 3.8× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

copyright © by Barbara Łotocka