fot. bl-Alnus-incana-100815-18-Podwilk-Orawa-483 (511×866) — copyright © by Barbara Łotocka
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Alnus incana (olsza szara)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

copyright © by Barbara Łotocka