fot. bl-Acer_rubrum_cv_Red_Sunset_2013_10_22_OB_PAN_212 (884×679) — copyright © by Barbara Łotocka
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Acer rubrum (klon czerwony)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

22.10.2013, OB PAN
copyright © by Barbara Łotocka