fot. bl-Acer_pennsylvanicum_2013_05_15_Wwa_OB_PAN_594 — copyright © by Barbara Łotocka
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Acer pensylvanicum (klon pensylwański)

on This page when logged in
you will see 3.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

15.05.2013, Warszawa OB PAN · copyright © by Barbara Łotocka