fot. bl-Acer_japonicum_Aconitifolium_2013_06_28_Rogow_Arboretum_SGGW_274 — copyright © by Barbara Łotocka
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Acer japonicum (klon japoński)

on This page when logged in
you will see 3.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

odm. Aconitifolium
28.06.2013, Rogów, Arboretum SGGW · copyright © by Barbara Łotocka