fot. bg-Thalictrum_flavum_3 (312×520) — copyright © by Błażej Gierczyk
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Thalictrum flavum (rutewka żółta)

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

ulistnienie łodygi; 25.06.2004, Las Marceliński
copyright © by Błażej Gierczyk