fot. bg-Thalictrum_flavum_3 — copyright © by Błażej Gierczyk
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Thalictrum flavum (rutewka żółta)

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

ulistnienie łodygi
25.06.2004, Las Marceliński · copyright © by Błażej Gierczyk