fot. bg-Sedum_sexangulare_2 — copyright © by Błażej Gierczyk
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Sedum boloniense (rozchodnik sześciorzędowy)

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

pędy
27.06.2004, Dziewicza Góra k. Poznania · copyright © by Błażej Gierczyk