fot. bg-Rubus_laciniatus3 (688×536) — copyright © by Błażej Gierczyk
liście
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Rubus laciniatus (jeżyna wcinanolistna)

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

16.07.2007, 4 km NE od Sławy Wlkp.
copyright © by Błażej Gierczyk