fot. bg-Cyclamen_purpurascens_2 (750×520) — copyright © by Błażej Gierczyk
pokrój
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Cyclamen purpurascens

on This page when logged in
you will see 3.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

04.08.2004, Góry Kaczawskie
copyright © by Błażej Gierczyk