fot. bg-Betonica_officinalis (344×520) — copyright © by Błażej Gierczyk
pokrój
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Stachys officinalis

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

15.07.2005, G. Kaczawskie, Kaczorów
copyright © by Błażej Gierczyk